دانلود رساله مرکز تجاری اداری تفریحی

دانلود رساله مرکز تجاری اداری تفریحی

فصل اول :
عنوان پروژه …………………………………………………………………………………………………………… ۶
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………..۷
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۸
فصل دوم :
۲-۱-نگاهی به تجارت ایران ……………………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۲-جاده ابریشم، شاهراه تجارت شرق ……………………………………………………………………………….۱۲
۲-۳-نقش ایران در احیای جاده ابریشم ……………………………………………………………………………….۱۳
۲-۴-لزوم مراکز تجاری در یک شهر …………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۵-تاریخچه مجموعه‌های تجاری و اجتماعی در ایران ………………………………………………………….۱۴
۲-۶-سیر تکاملی مجموعه‌های تجاری …………………………………………………………………………………۱۶
۲-۷-بررسی بازارهای ایران ـ تکامل بازار ……………………………………………………………………………..۱۷
۲-۸-بررسی مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر شهرسازی ………………………………………………………۱۷
۲-۹-بررسی خصوصیات ویژه مجموعه‌های تجاری گذشته از نظر اقتصادی واجتماعی …………………..۱۸
۲-۱۰-انواع مجموعه‌های تجاری و بخش‌ های تشکیل دهندۀ آن ………………………………………………..۲۰
فصل سوم :
۳-۱-بررسی نمونه‌های مشابه ………………………………………………………………………………………………۲۲
۳-۲-گذری بر مراکز خرید معروف دنیا ………………………………………………………………………………۲۲
تجاری الماس شرق مشهد ………………………………………………………………………………..۲۷ ۳-۳-مجتمع
۳-۴-مرکز تجارت بین‌المللی دبی ……………………………………………………………………………………….۳۰
۴-۴-مجتمع تجاری-اداری Agung sedayu ……………………………………………………………………..33
۵-۴-ساختمان اداری شرکت نستله ……………………………………………………………………………………….۳۷
فصل چهارم :
۴-مطالعات در مراکز تجاری ……………………………………………………………………………………………….۳۹
۴-۱-مبلمان و طراحی داخلی فضاهای تجاری ……………………………………………………………………… ۳۹
۴-۲-نور‌پردازی در مراکز تجاری ……………………………………………………………………………………….۴۰
۴-۳-موسیقی در مراکز تجاری …………………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۴-انعطاف‌پذیری مراکز تجاری ……………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۵-ستون‌بندی و اسکلت در مراکز تجاری …………………………………………………………………………..۴۱
۴-۶-ارتفاع طبقات در مراکز تجاری …………………………………………………………………………………….۴۱
۴-۷-عمق ساختمان تجاری …………………………………………………………………………………………………۴۲
۴-۸-سیرکولاسیون در مراکز تجاری …………………………………………………………………………………….۴۲
۴-۹-ویترین در مراکز تجاری ……………………………………………………………………………………………..۴۳
۴-۱۰-آبنما در مراکز تجاری ………………………………………………………………………………………………۴۴
۴-۱۱-فضای سبز در مراکز تجاری ………………………………………………………………………………………۴۴
۴-۱۲-تهویه در مراکز تجاری ……………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۱۳-پارکینگ در مراکز تجاری ………………………………………………………………………………………..۴۵
۴-۱۴-نکاتی در طراحی مرکز خرید …………………………………………………………………………………….۴۶
۴-۱۵-مشخصه یک مرکز خرید ………………………………………………………………………………………….۵۰
فصل پنجم :
مطالعات منطقه ای مازندران ( اقلیم ) …………………………………………………………………………………. ۵۶
۵-۲-۱درباره نوشهر…. …………… ……………………………………………………………………………………….. ۵۷
۵-۲-۲-شناخت خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهرستان نوشهر …………………………………………… ۶۵
۵-۲-۳-اقلیم استان مازندران ……………………………………………………………………………………………. ۶۶
۵-۲-۳-۱عوامل موثر بر اقلیم استان مازندران ………………………………………………………………………. ۷۰
۵-۲-۴-معرفی شهرستان نوشهر.. ……………………………………………………………………………………….. ۷۶
۵-۲-۴-۱-موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………………………………… ۷۶
۵-۲-۴-۲-سابقه تاریخی شهرستان نوشهر ……………………………………………………………………………. ۷۷
۵-۲-۴-۳-موقعیت طبیعی شهرستان نوشهر ……………………………………………………………………….. ۷۸
۵-۲-۴-۴-ایستگاه هوا شناسی نوشهر ………………………………………………………………………………… ۷۸
۵-۲-۴-۵-آب و هوای شهرستان نوشهر ( اقلیم ) …………………………………………………………………. ۷۹
۵-۲-۴-۶-ویژگی های شهرستان نوشهر ……………………………………………………………………………… ۷۹
۵-۲-۴-۷-بندر نوشهر ……………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۵-۲-۴-۸-تاریخچه بندر نوشهر …………………………………………………………………………………………..۸۱
۵-۲-۴-۹-موزه دریایی بندر نوشهر …………………………………………………………………………………….. ۸۲
۵-۲-۴-۱۰-ویژگی های اقتصادی بندر نوشهر ……………………………………………………………………… ۸۲
۵-۲-۴-۱۱-بوستان سی سنگان ………………………………………………………………………………………….۸۳
۵-۲-۴-۱۲ کمترین فاصله با پایتخت ……………………………………………………………………………………۸۳
۵-۲-۴-۱۳-مرکز تحقیقات گیاهی ( باغ اکولوژی ) ……………………………………………………………… ۸۳
۵-۲-۴-۱۴-اماکن سیاحتی و توریستی ( گردشگری ) نوشهر …………………………………………………… ۸۳
۵-۲-۵-رابطه اقلیم با طراحی ساختمان ………………………………………………………………………………… ۸۶
فصل ششم:
مبانی نظری طراحی …………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۶-۱ معرفی ………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۶-۱-۱ زیبایی‌شناختی ………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۶ـ۱ـ۲ مراتب زیبایی …………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۶-۱-۳ هنر و زیبایی …………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۶-۲ زیبایی‌شناسی در معماری ……………………………………………………………………………………………..۹۲
۶ـ۲ـ۱ زیبایی‌شناسی حسی(Sensory) …………………………….……………………………………….… ۹۵ ۶ـ۲ـ۲زیبایی‌شناسی فرمی(Formal) ………….…….…………………..……………………………..۹۵
۹۵………..……………….…….……………………………… (Symbolic) 6ـ۲ـ۳ زیبایی‌شناسی نمادین
۶ـ۳ خلاقیت در معماری …………………………………………………………………………………………………….۹۶
۶ـ۵ عوامل مؤثر در طراحی ………………………………………………………………………………………………….۹۶
۶-۵-۱ نوع روابط بین انسان، فضا، عملکرد و فرم ……………………………………………………………………۹۷
۶-۵-۲ عوامل بصری و زیبایی‌شناختی …………………………………………………………………………………۹۷
فصل هفتم
آنالیز سایت ……………………………………………………………………………………………………………………۹۹
فصل هشتم
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
نقشه ها………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

word 2007

حجم کل فایل

۴٫۱۷ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در word نسخه ۲۰۰۷ و بالاتر

۳۸,۰۰۰ تومان – خرید