بایگانی

دانلود جزئیات و دتایل سازه فضاکار

دانلود جزئیات و دتایل سازه فضاکار

این فایل شامل دتایل یا دیتیل و جزئیات اجرایی میباشد که جزئیات سازه فضاکار در آن قرار دارد که مورد استفاده در کارهای اجرایی و پروژه های طراحی فنی و فاز ۲ و عناصر و جزئیات می باشد و با قیمتی ناچیز در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

اتوکدAutoCAD – dwg

حجم کل فایل

۲٫۲۴ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود تیپ بندی در و پنجره

دانلود تیپ بندی در و پنجره

این فایل شامل انواع تیپ بندی در و پنجره است  که مورد استفاده در کارهای اجرایی و پروژه های طراحی فنی و فاز ۲ و عناصر و جزئیات می باشد و با قیمتی ناچیز در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

اتوکدAutoCAD – dwg

حجم کل فایل

۷٫۰۲ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود جزئیات و دتایل برش دیوار (وال سکشن)

دانلود جزئیات و دتایل برش دیوار (وال سکشن)

این فایل شامل دتایل یا دیتیل و جزئیات اجرایی میباشد که جزئیات انواع دیوارها یا وال سکشن (wall section) از پی تا سقف در آن قرار دارد که مورد استفاده در کارهای اجرایی و پروژه های طراحی فنی و فاز ۲ و عناصر و جزئیات می باشد و با قیمتی ناچیز در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

اتوکدAutoCAD – dwg

حجم کل فایل

۱۲٫۶مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود جزئیات و دتایل پله

دانلود جزئیات و دتایل پله

این فایل شامل دتایل یا دیتیل و جزئیات اجرایی میباشد که جزئیات انواع پله ها در آن قرار دارد  که مورد استفاده در کارهای اجرایی و پروژه های طراحی فنی و فاز ۲ و عناصر و جزئیات می باشد و با قیمتی ناچیز در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

اتوکدAutoCAD – dwg

حجم کل فایل

۱۱٫۷ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه