بایگانی

دانلود پروژه پرسپکتیو «پرسپکتیو خطوط موازی و انعکاس در آب»

دانلود پروژه پرسپکتیو «پرسپکتیو خطوط موازی و انعکاس در آب»

این پروژه پرسپکتیو شامل پرسپکتیو های پارالاین (خطوط موازی) می باشد.نمای بالای حجم ها و یک حجمی که در آب منعکس شده در این فایل ترسیم شده . پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد اتوکد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۲۵ کیلوبایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود پروژه پرسپکتیو «پرسپکتیو ۱ و ۲ نقطه ای»

دانلود پروژه پرسپکتیو «پرسپکتیو ۱ و ۲ نقطه ای»

این پروژه پرسپکتیو شامل پرسپکتیو های ۲ نقطه ای و ۱ نقطه ای می باشد. پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد اتوکد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۳۹ کیلوبایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود پروژه پرسپکتیو «حجم و سه نما»

دانلود پروژه پرسپکتیو «حجم و سه نما»

این پروژه پرسپکتیو دارای ۶ حجم و سه بعد از نماهای حجم ها می باشد. پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد اتوکد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۳۱ کیلوبایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه