بایگانی

دانلود پروژه دانشکده معماری

دانلود پروژه دانشکده معماری

این پروژه طراحی معماری شامل نقشه اتوکدی دانشکده معماری است که دارای ۳ طبقه می باشد. پروژه شامل پلان اندازه گذاری، ۴ نما، ۲ برش، ۲پرسپکتیو خارجی به صورت حجمی و سایت پلان می باشد که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

دانشکده معماری

تعداد فایل ها

۱ عدد اتوکد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۱٫۳۶ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود پروژه دانشکده معماری

دانلود پروژه طراحی معماری دانشکده معماری با رندرهای تری دی ( ۳D ) جزئیات کامل

last 21-4(4) last 21-4(2) daneshkade

این پروژه طراحی معماری شامل نقشه اتوکد دانشکده معماری دارای ۴ طبقه می باشد. پروژه شامل پلان های مبله و ۲ برش مبله و ۴ نما و سایت پلان فایل اتوکدی و پرسپکتیوهای داخلی و خارجی  و سایت پلان به صورت فایل jpg می باشد که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد اتوکد ، ۱۳ رندر تری دی ۳D

نوع فایل ها

JPG , AutoCad dwg

حجم کل فایل

۱۴٫۲ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود پروژه طراحی معماری دانشکده معماری

دانلود پروژه طراحی معماری دانشکده معماری

پروژه دانشکده معماری

پروژه دانشکده معماری

پروژه دانشکده معماری

پروژه دانشکده معماری

دانشکده معماری با ۸ طبقه پلان. این پروژه شامل پلان های مبله، ۵ برش نما و سایت پلان می باشد. که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۱۲٫۷ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود پروژه طراحی معماری دانشکده معماری

 دانلود پروژه طراحی معماری دانشکده معماری

پروژه دانشکده

پروژه دانشکده

پروژه دانشکده

پروژه دانشکده

دانشکده معماری با ۲ طبقه پلان. این پروژه شامل پلان های مبله، ۲برش، ۲ نما و پرسپکتیو های خارجی و سایت پلان و شیت سازه ای (فنداسیون، تیر ریزی، آکس بندی و دیتیل)می باشد. که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۵٫۳۸ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود پروژه طراحی معماری دانشکده معماری

دانلود پروژه طراحی معماری دانشکده معماری

این پروژه طراحی معماری شامل نقشه اتوکدی دانشکده معماری است که دارای ۴ طبقه می باشد. پروژه شامل پلان های مبله با ستونگذاری می باشد که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد اتوکد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۴٫۰۹ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

پلان دانشکده معماری

دانلود پروژه دانشکده معماری

دانلود پروژه دانشکده معماری

دانشکده معماری با ۳ طبقه. این پروژه شامل پلان های مبله و اندازه گذاری، ۲ برش، ۲ نما، سایت پلان و  پرسپکتیو های خارجی می باشد.

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۲۰٫۹ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود پروژه دانشکده معماری

دانلود پروژه طراحی معماری دانشکده معماری

دانشکده معماری با ۳ طبقه. این پروژه شامل پلان های مبله، ۲برش، ۴ نما و پرسپکتیو های خارجی می باشد. که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۴٫۸۵ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود پروژه دانشکده معماری

دانلود پروژه دانشکده معماری طراحی معماری

دانشکده معماری با ۳ طبقه پلان. این پروژه شامل پلان های مبله، ۲برش، ۲نما، سایت پلان و پرسپکتیو های داخلی و خارجی می باشد.که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

01

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۹٫۷۸ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

تصویر پروژه دانشکده معماری

دانلود پروژه دانشکده معماری

دانلود پروژه دانشکده معماری بر روی توپوگرافی

این پروژه شامل نقشه اتوکد دانشکده معماری با ۳ طبقه بر روی توپوگرافی می باشد که دارای پلان های مبله، ۲ برش، ۴ نما، سایت پلان و پرسپکتیو های داخلی و خارجی می باشد.که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۱،۶۹ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

تصویر پروژه دانشکده معماری

دانلود پروژه طراحی معماری دانشکده معماری

دانلود پروژه طراحی معماری دانشکده معماری بر روی توپوگرافی

این پروژه طراحی معماری شامل نقشه اتوکد دانشکده معماری می باشد. پروژه شامل پلان های مبله و اندازه گذاری، ۱ برش، ۱ نما، سایت پلان و پرسپکتیو داخلی می باشد که پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۱،۰۰ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه