بایگانی

دانلود ۳D داخلی ورزشی

دانلود ۳D داخلی ورزشی

این فایل شامل ۱۱ عدد ۳D داخلی خانه مسکونی است و مناسب برای بکارگیری در پروژه های طراحی معماری می باشد که به صورت فایل اتوکدی و رندر های ۳D MAX با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱۱ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg , jpg

حجم کل فایل

۸٫۳۹ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود ۳D داخلی خانه مسکونی

دانلود ۳D داخلی خانه مسکونی

این فایل شامل۲۵ عدد ۳D داخلی خانه مسکونی است و مناسب برای بکارگیری در پروژه های طراحی معماری می باشد که به صورت فایل اتوکدی و رندر های ۳D MAX با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۲۵ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg , jpg

حجم کل فایل

۱۳٫۲ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود ۳D داخلی مهد کودک

دانلود ۳D داخلی مهد کودک

این فایل شامل ۴ عدد ۳D داخلی مهد کودک است و مناسب برای بکارگیری در پروژه های طراحی معماری می باشد که به صورت فایل اتوکدی با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۴ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg

حجم کل فایل

۲۰۴ کیلوبایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود ۳D داخلی لابی

دانلود ۳D داخلی لابی

این فایل شامل ۱۳ عدد ۳D داخلی لابی است و مناسب برای بکارگیری در پروژه های طراحی معماری می باشد که به صورت فایل اتوکدی و رندر های ۳D MAX با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱۳ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg , jpg

حجم کل فایل

۶٫۹۵ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود ۳D داخلی کتابخانه

دانلود ۳D داخلی کتابخانه

این فایل شامل ۷ عدد ۳D داخلی کلاس است و مناسب برای بکارگیری در پروژه های طراحی معماری می باشد که به صورت فایل اتوکدی و رندر های ۳D MAX با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۷ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg , jpg

حجم کل فایل

۱٫۰۲ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود ۳D داخلی کلاس

دانلود ۳D داخلی کلاس

این فایل شامل ۹ عدد ۳D داخلی کلاس است و مناسب برای بکارگیری در پروژه های طراحی معماری می باشد که به صورت فایل اتوکدی و رندر های ۳D MAX با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۹ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg , jpg

حجم کل فایل

۶٫۴۷ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود ۳D داخلی گالری

دانلود ۳D داخلی گالری

این فایل شامل ۳۵ عدد ۳D داخلی گالری است و مناسب برای بکارگیری در پروژه های طراحی معماری می باشد که به صورت فایل اتوکدی و رندر های ۳D MAX با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۳۵ عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg , jpg

حجم کل فایل

۱۲٫۸ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود ۳D داخلی اداری

دانلود ۳D داخلی اداری

این فایل شامل ۱۲ عدد ۳D داخلی اداری است و مناسب برای بکارگیری در پروژه های طراحی معماری می باشد که به صورت فایل اتوکدی و رندر های ۳D MAX با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱۲عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg , jpg

حجم کل فایل

۷٫۸۳ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه

دانلود ۳D داخلی کافی شاپ

دانلود ۳D داخلی کافی شاپ

این فایل شامل ۱۳ عدد ۳D داخلی کافی شاپ است و مناسب برای بکارگیری در پروژه های طراحی معماری می باشد که به صورت فایل اتوکدی و رندر های ۳D MAX با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز قرار داده است.

تعداد فایل ها

۱۳عدد

نوع فایل ها

AutoCad dwg , jpg

حجم کل فایل

۲٫۱۵ مگابایت فایل Zip (فشرده شده )

توضیحات

پشتیبانی در اتوکد نسخه ۲۰۱۰ و بالاتر

دانلود در ادامه