دانلود پروژه با موضوع «خانه سالمندان»

دانلود پروژه با موضوع «خانه سالمندان» این پروژه ی طرح نهایی با موضوع خانه سالمندان دارای ۱ طبقه پلان است که شامل پلان های مبله ی ستون گذاری شده، ۲ برش،۴نما و سایت پلان به صورت فایل اتوکدی و پرسپکتیو خارجی ، ۴نما و سایت پلان به صورت فایل عکس می باشد. پروژه معماری با […]

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان دارای ۱ طبقه پلان است که شامل پلان های مبله شده و سایت پلان به صورت فایل اتوکدی و ۸ پرسپکتیو خارجی و سایت پلان به صورت فایل عکس می باشد. پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه معماران عزیز […]

پروژه خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان

دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان دانلود پروژه طراحی معماری خانه سالمندان دارای ۴ طبقه پلان است که شامل پلان های مبله شده ، ۲ برش و سایت پلان به صورت فایل اتوکدی و ۷ پرسپکتیو خارجی و ۲نما به صورت فایل عکس می باشد. پروژه معماری با افتخار با قیمتی ناچیز در اختیار همه […]

دانلود پروژه کامل با موضوع «خانه سالمندان»

دانلود پروژه کامل نهایی با موضوع «خانه سالمندان» این پروژه ی طرح نهایی با موضوع خانه سالمندان دارای ۲ طبقه پلان است که شامل پلان های مبله ی ستون گذاری شده، ۲ برش،۲نما ، سایت پلان و آکس بندی به صورت فایل اتوکدی و پرسپکتیو خارجی ، ۴نما و سایت پلان به صورت فایل عکس […]

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع «خانه سالمندان»

دانلود پروژه پایان نامه با موضوع «خانه سالمندان»   این پروژه ی طرح نهایی با موضوع خانه سالمندان دارای ۱ طبقه پلان است که شامل پلان های مبله ، ۲ برش،۴نما و سایت پلان  به صورت فایل اتوکدی و پرسپکتیو خارجی ، ۴نما و سایت پلان به صورت فایل عکس می باشد.رساله خانه سالمندان نیز در […]

دانلود رساله خانه سالمندان

دانلود رساله خانه سالمندان فصل اول : معرفی……………………………………………………..          ۲ ۱-۱٫  شناخت مسأله    ……………………………………..        ۳ ۱-۲٫  اهمیت و ضرورت مسأله       ………………………..         ۴ ۱-۳٫  اهداف و انتظارات………………………………….         ۵ ۱-۴٫  روش انجام تحقیق……………………………..         ۶ فصل دوم :  مبانی نظری…………………………………..         ۷ ۲-۱٫ سالمند و سالمندی…………………………………………… .        ۸ ۲-۱-۱٫ مقدمه…………………………………………………        ۸ ۲-۱-۲٫ پیری……………………………………………        ۹ ۲-۱-۲-۱٫ مفهوم پیری…………………………….         ۹ ۲-۱-۲-۲٫ مراحل […]

دانلود پروژه طراحی پارک (فضای سبز)

دانلود پروژه طراحی پارک (فضای سبز) پروژه پارک بر روی توپوگرافی قرار گرفته و دارای ساختمان اداری، ورزشگاه بانوان، گلخانه، بوفه، نمازخانه، سرویس بهداشتی، کمپ مسافران و خانواده ها، فضای بازی جوانان، فضای بازی کودکان، فضای سالمندان، فضای مکث، گالری رو باز، آمفی تئاتر روباز، منظرگاه، باغ ایرانی و ۳ پارکینگ است. در این پروژه […]